Matematičko pismo

Uobičajen

deca-razvod-matematika-1328585176-87265Znaci koje koristima kada se bavimo matematikom i koji nam izgledaju tako obični i poznati, plod su dugih razmišljanja i diskusije između mislilaca. Tako, znaci  + i – potiču tek iz XV veka, a znak = iz XVI veka! Matematički rečnik se razvijao i obogaćivao sledeći potrebe i matematička otkrića. Ovo matematičko pismo zasnovano na znacima, simbolima, brojkama i slovima, predstavlja jednu od poteškoća ove nauke. Ali neophodno ga je poznavati jer se koristi za izražavanje dasta jednostavnih osobina i prilagođeno je svim oblastima matematike: algebri, geometriji, jednačinama, statistici…

Advertisements

Razmisli! Objasni!

Uobičajen

Da bi se učenici navikli na razmišljanje, traženje i procenjivanje elemenata za računanje i dobijanje rezultata, kod mnogih zadataka ne treba precizirati šta treba izračunati, već samo reći: „Izračunati.“ ili „Izračunati sve što je potrebno.“ Na takve zadatke treba navikavati učenike, jer određivanje šta se sve može izračunati iz datih podataka predstavlja pravi misaoni rad. Zadaci koji su formulisani tako da učeniku preostaje samo da odluči hoće li sabirati, množiti ili deliti nisu pravi zadaci iz stvarnog života, nisu problemi, nego vežbanja čiji je cilj savlađivanje tehnike izvesne računske radnje.

images

I test

Uobičajen
  1. Dijagonala AC paralelograma obrazuje sa stranicama AB i AD uglove od 31° i 51°. izračunaj unutrašnje uglove paralelograma ABCD.
  2. Visina romba, povučena iz temena tupog ugla, obrazuje sa stranicom ugao od 30°. Odredi uglove romba.
  3. Konstuisati deltoid ABCD ako su poznate dužine stranica ‌‌‌|AB|=|AD|=6cm, |BC|=|BD|=4cm i dijagonala |AC|=8cm.
  4. Kontruisati paralelogram ABCD ako je dato: AB=7cm, A=60° i ha=3cm.
  5. Izračunaj obim paralelograma ako je dužina jedne stranice 9 cm, a dužina druge stranice tri puta manja od nje.